De witte wolk is een kwaliteitsvol kinderdagverblijf dat op bestendige wijze instaat voor de opvang van baby's, peuters en kleuters en dit 'onder toezicht ' van Kind en Gezin.

De witte wolk heeft niet enkel opvang als doel, maar zal naast zorg ook een pedagogisch kader aanreiken waar de kinderen volop kansen krijgen om tot volle ontwikkeling en ontplooiing te komen.

Terwijl u als ouder uit werken gaat, omringen wij uw kind met de beste zorgen.

Lier
Waterpoortstraat 9-11
03 480 15 46

Heist op den Berg
Mechelsesteenweg 41-43
015 65 60 02

kdv.wittewolk@skynet.be